Belangrijke berichten voor huurders

Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief.
In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2024. Deze huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken.

Enquête thuiswonende jongeren gemeente Hardenberg

Hoe wil jij graag wonen? We vinden het belangrijk dat jongeren met plezier in de gemeente Hardenberg kunnen (blijven) wonen. En dat het woningaanbod past bij wat zij zoeken. Daarom onderzoekt de gemeente Hardenberg samen met ons hoe jongeren willen wonen. Help je mee? Jouw mening telt Wil je op jeze

Wateroverlast in kelders en kruipruimtes

Op dit moment staat het grondwater erg hoog. De grond is verzadigd, dus het water zakt niet meer weg. Het water bereikt inmiddels ook onze kelders en kruipruimtes. Ook worden er veel lekkages gemeld door verstopte dakgoten en regenpijpen. Op veel plaatsen staat het grondwater hoger dan de bodem van

Nieuwbouwprojecten