Nieuws

Vechtdal Wonen en gemeente zetten volgende stap in Vechtzone

In het gebied Vechtzone in Hardenberg komen 177 nieuwe huur- en koopwoningen. Het ontwerp van het bestemmingsplan voor dit gebied is klaar. En ligt vanaf 23 juni ter inzage. Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij dit plan. Het...

Enschedese corporaties willen 2.000 huurwoningen bijbouwen

Corporaties bundelen krachten met gemeente Enschede om woningtekort terug te dringen De vijf Enschedese woningcorporaties hebben samen de ambitie om de komende 10 jaar 2.000 sociale huurwoningen bij te bouwen in de stad. Zij doen dit aanbod aan de...

Inloopbijeenkomst over Vechtzone

De Vechtzone ligt tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. In dit gebied komen 177 nieuwe huur- en koopwoningen. De gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen ontwikkelen de Vechtzone samen. En willen hierover graag meer vertellen. Daarom...

Aanneemovereenkomst ondertekend: de Vechtspille in zicht

Op 11 mei hebben Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen en Peter Vollenbroek, algemeen directeur Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg, de aanneemovereenkomst ondertekend van het project de Vechtspille in het centrum van Hardenberg...

KWH Huurlabel opnieuw behaald met een 7,5

In 2021 heeft KWH bij Vechtdal Wonen de waardering van haar huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten op de verschillende onderdelen zijn afgelopen week beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). Met een gemiddeld...

BPD en Vechtdal Wonen tekenen intentieovereenkomst

Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Vechtdal Wonen tekenden recent een intentieovereenkomst. Daarmee spreken ze de wens uit om te zoeken naar kansen en mogelijkheden om gezamenlijk invulling te geven aan eigen groeiopgaven en de groeiambities van de regio Zwolle.

Spandoekenactie in Zeeheldenbuurt

In de Zeeheldenbuurt in Ommen zijn we bezig met een project om de leefbaarheid te bevorderen. Uit een inventarisatie kwam een aantal verbeterpunten naar voren. Eén daarvan was de verkeersveiligheid. Het idee is toen ontstaan om 3 spandoeken te maken en deze in de wijk te plaatsen.

Aedes Benchmark; we doen het goed!

Elk jaar doen we mee aan de Aedes Benchmark. De benchmark meet en vergelijkt corporaties op vijf onderdelen. Hoe doen wij het als woningcorporatie op thema’s als Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid?

230 flexwoningen voor studenten op de campus van UT

Voor studenten is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden, als gevolg van een krappe woningmarkt hebben Woningcorporaties De Veste, Domijn, Gemeente Enschede, Universiteit Twente, Trebbe en Leyten de handen ineen...

Oproep aan gemeenten: ‘Maak nieuwbouw mogelijk’

De negen woningcorporaties in de regio Zwolle pakken samen hun opgaven voor nieuwbouw en verduurzaming op. Uit regionaal onderzoek blijkt, dat ze op termijn ondanks samenwerking onvoldoende nieuwe woningen kunnen bouwen vanwege een tekort aan middelen. Daarbij doen ze een dringend beroep op gemeenten en andere samenwerkingspartners om te helpen.