50 flexwoningen voor Ommen

Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen woningaanbod in de gemeente een impuls geven met 50 flexwoningen aan de Sportlaan

Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen dit jaar starten met de bouw van 50 flexwoningen aan de Sportlaan in Ommen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een thuis. De woningen blijven maximaal 15 jaar op deze plek staan. Door de bouw van deze flexwoningen krijgt het woningaanbod een impuls en verkorten we de wachtlijst voor andere woningzoekenden.

De woningmarkt in Nederland is oververhit. Ook in Ommen is de vraag naar woningen vele malen groter dan het aanbod. Met de geplande nieuwbouw in Vlierlanden en Haven Oost komen er extra woningen bij, maar de vraag naar woningen blijft nog steeds groot. En tegelijkertijd groeien de wachtlijsten voor huurwoningen. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het op dit moment vrijwel onmogelijk om een woning te vinden. Zij hebben als woningzoekenden weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar hebben wel dringend een woning nodig. Daarom zoeken gemeente Ommen en Vechtdal Wonen naar nieuwe oplossingen, zoals de bouw van tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. Gemeente Ommen heeft eind 2022 vanuit het Rijk een subsidie ontvangen om de bouw van deze flexwoningen mogelijk te maken.

Locatie Sportlaan

Gemeente Ommen heeft verschillende locaties in de gemeente onderzocht op hun geschiktheid voor het plaatsen van flexwoningen. De Sportlaan kwam hierbij als meest geschikte locatie naar voren, onder andere vanwege de oppervlakte van het gebied en de ligging nabij bestaande voorzieningen. Maar ook omdat de flexwoningen hier op relatief korte termijn geplaatst kunnen worden en er geen concurrentie is met andere woningbouwprojecten die ook hard nodig zijn. Voor de realisering van de flexwoningen zal dit voorjaar van 2023 een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd. De flexwoningen mogen dan maximaal 15 jaar op deze locatie blijven staan. Daarna worden ze weggehaald en krijgen ze ergens anders een plek.

Toekomstige bewoners

“Flexwoningen zijn een soort springplank naar regie op je eigen leven”, vertelt Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen. “Ze zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Dat zijn starters die nu geen kans krijgen op de woningmarkt, mensen die vanuit hun persoonlijke situatie dringend een woning nodig hebben en mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen (statushouders en Oekraïense vluchtelingen). Vechtdal Wonen zoekt naar een goede mix van doelgroepen, zodat er een leefbare community ontstaat. Onze ervaring met andere projecten op het gebied van flexwonen, bijvoorbeeld in Dedemsvaart en Hardenberg, is dat deze mix van doelgroepen goed werkt en dat er fijne woongemeenschappen ontstaan.”

In gesprek met omwonenden

Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen gaan in gesprek met direct omwonenden over de plannen voor flexwoningen. Alice van den Nieuwboer, wethouder van gemeente Ommen, vertelt daarover: “we realiseren ons dat we met de bouw van 50 flexwoningen impact hebben op de leefomgeving van omwonenden en nabijgelegen sportverenigingen. Daarom gaan we graag met hen in gesprek over de inrichting van de kavels en de uitstraling van de woningen.” “Wat in ieder geval vaststaat”, vult Martijn Rink aan, “is dat de flexwoningen moeten passen bij de landelijke uitstraling van het gebied rondom de Sportlaan”. Naar aanleiding van de gesprekken met omwonenden maken gemeente Ommen en Vechtdal Wonen een definitief ontwerpplan. Dat ontwerpplan moet dit voorjaar klaar zijn. Daarna vraagt de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning aan. Nadat deze wordt toegekend start de bouw van de eerste flexwoning in het najaar van 2023.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.woneninommen.nl/flexwonen. U vindt daar ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over de flexwoningen aan de Sportlaan.