3 nieuwe wooncomplexen voor studenten op de Campus

In september 2023 start De Veste met Plegt-Vos aan de bouw van drie wooncomplexen op de campus van de Universiteit van Twente. Op 13 februari werd het samenwerkingscontract getekend, de start van de voorbereiding op de realisatie van het bouwproject. De wooncomplexen worden gerealiseerd aan de bosrijke de Boulevardlocatie op de campus van de UT. De 117 studentenwoningen zijn straks het thuis van nationale en internationale studenten in Enschede.

 
Kamernood voor studenten

De kamernood in studentensteden is nog steeds groot. De Universiteit Twente beaamt dat er behoefte is aan nieuwe eenheden op de campus. Nico-Tom Pen, portefeuillemanager vastgoed UT: Als technische universiteit wil de UT meer studenten kunnen opleiden voor de arbeidsmarkt, waar een grote behoefte is aan technisch hooggeschoolden. Naast studenten uit Nederland zijn daarvoor de internationale studenten voor Twente van groot belang. Dit is een toenemende groep.’’ Dit bouwproject van De Veste speelt in op de behoefte om de doelgroep te voorzien van woonruimte op de campus.

Wonen in een bosrijke omgeving

Het woonconcept wordt gerealiseerd in een bosrijke omgeving aan de Boulevard. Er is speciale aandacht voor groenvoorziening en het bouwen met oog voor de natuur. Het doel is om zoveel mogelijk bomen te behouden, hier is in het voortraject al rekening mee gehouden. Bovendien wordt na de bouw nieuw groen aangeplant en worden elders op de campus ook nog extra bomen geplant ter compensatie. De natuurlijke omgeving wordt doorgetrokken in de architectuur. Er is een zogenaamd Biophilic design gemaakt, waarbij natuurlijke elementen worden opgenomen in de gebouwde omgeving. Het materiaal is te gast in het bos. Jauke Klein, Commercieel Directeur Plegt-Vos: “De Veste & Plegt-Vos realiseren samen de nieuwe norm studentenhuisvesting op de UT.”

Studeren én ontspannen

Ook bij de inrichting van de studio’s komen straks natuurlijke elementen terug door kleur-, vorm- en materiaalgebruik. Een fijne ambiance om te kunnen studeren. Ook met het sociale aspect aan wonen is rekening gehouden, er komen gezamenlijke kook- en leefruimten. Naast de sociale woongedeeltes worden ook de elementen voor een passende publieke locatie aan de Boulevard uitgedacht door Plegt-Vos, De Veste en de studenten van de UT. Martijn Rink, Directeur-bestuurder Vechtdal Wonen en De Veste: “We willen dat de studenten zich in en om hun wooncomplex en tijdens hun studententijd echt thuis gaan voelen. Een thuis waar wordt gewoond, gestudeerd en geleefd. Waar studenten zich kunnen ontwikkelen en gelukkig kunnen zijn. Daar zetten wij ons voor in!”


Samenwerking met studenten 

Plegt-Vos, De Veste en de betrokken studenten van de Student Union en de Centrale BewonersRaad (CBR) werken samen om de wooncomplexen tot een geschikt thuis voor studenten te maken. De studenten zijn al vroeg betrokken in het project. In de aanbestedingselectie was de stem van de studenten net zo belangrijk als dat van De Veste. De Veste is van mening dat dit soort projecten getoetst moeten worden bij de doelgroep: “Alleen dan kunnen we iets realiseren waar echt behoefte aan is”, licht Rink toe. Uit de selectie bleek Plegt-Vos de doelgroep het beste aan te voelen. De naamgeving van de drie wooncomplexen is nog niet bepaald. Ook hier vinden De Veste en Plegt-Vos de input van de studenten belangrijk. De naam zal in samenwerking met studenten tot stand komen.

De wooncomplexen worden naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 opgeleverd.