Martijn Rink herbenoemd

Martijn Rink zal per 1 juli a.s. voor vier jaar worden herbenoemd in zijn functie als directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen.

Vechtdal Wonen heeft de afgelopen vier jaar een stevige koers ingezet. Het ondernemingsplan ‘Hier ben je thuis” staat voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een thuis is meer dan een kwalitatief goede en betaalbare woning. Het is de plek waar je je prettig voelt, je jezelf kunt zijn en je regie hebt op het eigen (en samen) leven. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid en geven een thuis. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Mogen of kunnen we het niet zelf? Dan zoeken we de samenwerking met onze huurders en partners. Want een thuis creëer je samen.

Karin Cornelissen, voorzitter van de RvC, motiveert namens de RvC de herbenoeming:
“Wij zijn erg blij met de resultaten van Vechtdal Wonen die de medewerkers de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Vechtdal Wonen heeft zich ontwikkeld tot een netwerkorganisatie op regionale schaal met een stevige ambitie op de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming. Martijn is een betrokken bestuurder met een scherpe visie en prettig in de omgang. Hij is goed bekend met het complexe speelveld waar corporaties zich in bevinden en de uitdagingen waar corporaties intern én extern voor staan.

We vinden het erg fijn dat Martijn zich de komende jaren voor Vechtdal Wonen blijft inzetten. En wij zijn ervan overtuigd dat de uitdagingen die er voor Vechtdal Wonen liggen, vol enthousiasme worden opgepakt. Hier kijken wij vol vertrouwen naar uit!”

Martijn Rink: “Ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen om ook weer de komende jaren, samen met collega’s en partners, onze koers voort te zetten. Elke dag werken we hard om onszelf weer een stukje beter te maken. We blijven verbeteren. Altijd om een thuis te bieden. Een thuis waarin wordt gewoond én geleefd. Waar mensen zich kunnen ontwikkelen en gelukkig kunnen zijn. Want iedereen heeft recht op zijn eigen thuis. Ik blijf mij daar de komende vier jaar heel graag voor inzetten!”