Prestatieafspraken

Prestatieafspraken per gemeente

Gemeente Hardenberg

Woningstichting Vechtdal Wonen, Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen, Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg zorgen ook in 2022 samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. Onlangs ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieafspraken voor 2022. Hierin staat wat de woonpartners in 2022 gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Hardenberg

Gemeente Ommen

Op 7 december 2021 ondertekenden Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen de prestatieafspraken voor 2022. Hiermee bundelen zij hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Ommen geeft thuis!

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Ommen 2022

Gemeente Dalfsen

Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK, Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2022 vastgelegd.  De vijf partijen werken met elkaar aan een gezamenlijk doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in de gemeente Dalfsen. Ze hebben onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problemen en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Dalfsen

Gemeente Raalte

De prestatieafspraken in Raalte zijn getekend op 14 december 2021. De afspraken van Raalte zijn meerjarige afspraken en lopen nog door tot eind 2026.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Raalte