Prestatieafspraken

Prestatieafspraken per gemeente

Gemeente Hardenberg

In de gemeente Hardenberg zorgen wij ervoor dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Dat is geregeld in de Woningwet. Elk jaar maken wij met de gemeente Hardenberg en de Huurdersorganisatie prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar.
De prestatieafspraken voor 2024 richten zich op beschikbaarheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. 

Lees hier de Prestatieafspraken voor de gemeente Hardenberg.

Gemeente Ommen

Op 6 december 2023 ondertekenden we met Huurdersorganisatie Vechtdal en de gemeente Ommen de prestatieafspraken voor 2024.
Hiermee bundelen wij de krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. 

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Ommen 2023

Gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen, Woonstichting VechtHorst, Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK en Huurdersorganisatie Vechtdal hebben op 4 december samen de prestatieafspraken 2024 ondertekend. Volgend jaar zetten de partijen zich vol in voor versnelling van de bouw van sociale huurwoningen en hebben ze gezamenlijk aandacht voor huurders die moeite hebben om zichzelf te redden. Daarnaast hebben de partijen afspraken gemaakt over onder meer betaalbaarheid, doorstroming en duurzaamheid.

Gemeente Enschede

Op woensdag 6 december 2023 ondertekenden we met De gemeente Enschede, Woningcorporaties Ons Huis, De Woonplaats, Domijn, SJHT, en de huurdersvertegenwoordiging van deze corporaties de prestatieafspraken voor 2024/2025. 

''Met trots en lef samen werken aan betaalbaar en duurzaam huren in leefbare buurten.'' 

Lees hier de meerjarige Prestatieafspraken gemeente Enschede. 

Gemeente Raalte

De prestatieafspraken voor de Gemeente Raalte zijn getekend op 14 december 2021.
De afspraken van Raalte zijn meerjarige afspraken en lopen nog door tot eind 2026.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Raalte