Prestatieafspraken

Prestatieafspraken per gemeente

Gemeente Hardenberg

In de gemeente Hardenberg zorgen wij ervoor dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Dat is geregeld in de Woningwet. Elk jaar maken wij met de gemeente Hardenberg en de Huurdersorganisatie prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar. De prestatieafspraken voor 2023 richten zich op beschikbaarheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. En zijn ondertekend door directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen, wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg en Ruud Moison van de Huurdersorganisatie Vechtdal.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Hardenberg.

Lees hier ons gezamenlijk persbericht.

Gemeente Ommen

Op 14 december 2022 ondertekenden we met Huurdersorganisatie Vechtdal en de gemeente Ommen de prestatieafspraken voor 2023. Hiermee bundelen wij de krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. 

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Ommen 2023

Lees hier ons gezamenlijk persbericht.

Gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen, Woonstichting VechtHorst, Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK en Huurdersorganisatie Vechtdal hebben op 5 december de samenwerkingsovereenkomst Wonen 2023-2024 ondertekend. Voor 2023 richten de partijen zich vooral op versnelde nieuwbouw, verduurzaming, aandacht voor energiearmoede en het voorkomen en bestrijden van schulden, begeleiding van kwetsbare doelgroepen en het behouden van een leefbare woonomgeving.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Dalfsen

Lees hier ons gezamenlijk persbericht.

Gemeente Raalte

De prestatieafspraken in Raalte zijn getekend op 14 december 2021. De afspraken van Raalte zijn meerjarige afspraken en lopen nog door tot eind 2026.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Raalte