Procuratieregeling

Vechtdal Wonen belegt verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Met een platte structuur houden we de lijnen kort en beogen we snelle en adequate besluitvorming. Op deze manier zijn wij een slagvaardige en wendbare organisatie die snel kan inspelen op veranderende omstandigheden.

We geven onze medewerkers vertrouwen, handelingsvrijheid en bewegingsruimte en vergroten op die manier hun betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Dit uiteraard binnen de kaders vanuit profielen, begroting en budgetten. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen, zijn vastgelegd in deze procuratieregeling