Algemene inkoopvoorwaarden en beleid

Algemene inkoopvoorwaarden:
Als professioneel opdrachtgever hanteren wij onze eigen algemene inkoopvoorwaarden. Deze zijn afgeleid van de voorwaarden van brancheorganisatie Aedes.

Inkoopbeleid:
Het inkoopbeleid van Vechtdal Wonen is opgesteld om aan te geven hoe we inkopen. We beschrijven hierin onze inkoopdoelen, de beleidskaders en spelregels, de te volgen procedures, drempelbedragen en de inkooporganisatie. Dit inkoopbeleid is vier jaar geldig (tot 1 januari 2026) en zal indien nodig tussentijds herijkt worden.