Waar we voor staan

'Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt.'

Deze missie is geconcretiseerd in drie ambities:

  • Onze bewoners hebben keuzemogelijkheid in een passende woning.
  • Onze bewoners wonen in een plezierige en (sociaal) duurzame woon- en leefomgeving.
  • We bieden passende dienstverlening aan en zijn bij onze bewoners betrokken .

We zetten ons in voor een brede doelgroep. Denk hierbij aan de reguliere doelgroep, studenten en ouderenzorg. We zijn een veelzijdige organisatie en dát maakt ons bijzonder.

Daarnaast gaan we de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven aan en zoeken we naar oplossingen. We denken altijd mee en kijken naar wat er mogelijk is.

Effectief samenwerken is hierbij belangrijk. Daarom werken we samen met onze huurders en partners. Alleen op die manier kunnen we innoveren en onze vraagstukken oplossen.