Visitatie

Als woningcorporatie willen wij onze taken en verantwoordelijkheden natuurlijk goed uitvoeren. Daarom laten wij ons eens in de vier jaar beoordelen door een onafhankelijke commissie.

De visitatie beslaat een uitdagende periode voor Vechtdal Wonen. We zijn een jonge woningcorporatie die op 1 januari 2019 is ontstaan uit een fusie tussen De Veste en Beter Wonen Vechtdal. Met de fusie is het profiel van Vechtdal Wonen verschoven van lokaal georiënteerd naar regionaal gepositioneerd.

We zijn in ontwikkeling naar een innovatieve netwerkorganisatie die in nauwe verbinding staat met haar omgeving. De visitatiecommissie herkent dat we hier al mooie stappen in hebben gezet. Met de opmerking dat ‘één plus één drie is’, duidt de commissie dit in haar rapport op een treffende wijze.