Sponsoring

Met de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 mogen wij niet meer sponsoren. We mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Dit betekent dat wij alleen nog bijdragen aan activiteiten van huurders die zorgen voor een schone, veilige buurt. De buurt-BBQ valt daar helaas niet onder. De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het geld komt ten goede aan huurders bij Vechtdal Wonen.
  • De buurt moet er veiliger of schoner door worden.
  • De activiteit moet door bewoners uit een straat of wijk samen gedaan worden.
  • Er mag het afgelopen jaar niet eerder een bijdrage gevraagd zijn.

Meer informatie of denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons op via 0529 - 45 25 88 of mail naar info@vechtdalwonen.nl