Reglementen, statuten en Governance

Wij zijn er voor onze (toekomstige) huurders. Als maatschappelijke organisatie vinden we het belangrijk dat we op een doeltreffende, doelmatige en transparante manier werken. We staan dan ook volledig achter de Governancecode voor woningcorporaties. 

Governance

De Governancecode woningcorporaties 2020 is in ons werk een belangrijke schakel. De code geeft richting aan hoe wij als woningcorporatie functioneren om onze maatschappelijke opdracht goed te kunnen uitvoeren. Wij volgen deze Governancecode. Meer informatie over de governancecode vindt u op de site van Aedes.