Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De RvC geeft de directeur-bestuurder ook advies. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de onderneming. 

Onze Raad van Commissarissen

Karin Cornelissen, (15/09/2022 - 15/09/2030)

  • Voorzitter RvC
  • Lid Remuneratiecommissie

Ronald Knoll, (01/07/2020 - 01/07/2028)

  • Voorzitter Auditcommissie
  • Lid Vastgoedcommissie

Mirjan Rakers (01/10/2023 - 01/10/2031)

  • Lid Auditcommissie

 

Aukje van Kalsbeek, (01/08/2021 - 01/08/2029)

  • Voorzitter Remuneratiecommissie

Pieter Witzenburg, (17/05/2024 - 17/05/2032)

  • Voorzitter Vastgoedcommissie