Integriteit en Klokkenluidersregeling

Als woningcorporatie hebben we een belangrijke maatschappelijke taak. De samenleving kijkt kritisch naar wat we doen. Daarom willen we open en transparant zijn. Een integriteitscode hoort daar bij! We maken graag duidelijk hoe wij omgaan met bepaalde situaties. 

Eigenlijk hebben we geen geschreven code nodig om ons aan onze waarden en regels te houden. Iedereen mag ons er op aanspreken dat we gewoon integer zijn. En tóch stellen we graag een integriteitscode op. Als richtingwijzer. Als hulp in gesprekken over hoe we handelen naar onze waarden. 

Onze code is geen uitputtend reglement. Het is geen hoeveelheid aan regels. Het is een denk- en werkkader waar ons handelen in moet passen.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Heeft u zelf vermoedens dat er bij Vechtdal Wonen iets niet in de haak is? Dan kunt u bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties terecht. Op deze website leest u er meer over.