Hoe hoog mag uw huur zijn?

Woningcorporaties moeten 'passend' toewijzen. De overheid wil zo voorkomen dat mensen met lage inkomens met huurtoeslag in te dure huizen gaan wonen.

Bij inkomens tot en met de huurtoeslaggrens gelden bepaalde maximale huurprijzen

De maximale huurprijzen zijn afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. Dit schema geeft dat weer.

Inkomensverklaring

We kijken naar uw inkomensverklaring. Dit is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw verzamelinkomen over een bepaald belastingjaar. Zo kijken we of de huurprijs van de woning waarin u geïnteresseerd bent, passend is bij uw inkomen en gezinssamenstelling.

De inkomensverklaring kunt u zelf online met uw DigiD aanvragen bij de Belastingdienst of via 0800-0543.

Om tot een actueel inkomen te komen passen we een door de overheid opgelegde ophogingsfactor toe

Uw inkomen komt daarmee iets hoger uit dan het bedrag dat op de inkomensverklaring staat. Met dat berekende inkomen, stellen we vast of u in aanmerking komt voor een bepaalde huurwoning.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Algemeen

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

Ik heb geen inkomen, kan ik een woning huren?

Algemeen

Als u geen inkomen heeft is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om een woning te huren.

Wordt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen opgeteld bij het verzamelinkomen?

Algemeen

Nee, het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Het aantal kinderen telt wel mee in de grootte van het huishouden.

Wordt het inkomen van mijn partner meegeteld bij het verzamelinkomen?

Algemeen

Ja, dit wordt meegerekend.

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet past bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen. Voor een overzicht van passend toewijzen, klik hier.
Voor het woningaanbod dat op de Woningzoeker staat, die niet door Vechtdal Wonen verhuurd worden, kunnen andere regels gelden. Kijk voor de regels per corporatie op de Woningzoeker

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Dit betekent dat u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning. Bij het passend toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen.

Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.