Woonwagens en standplaatsen

Voor de toewijzing van woonwagens en/of standplaatsen heeft Vechtdal Wonen een speciale toewijzingsprocedure. Een procedure waarbij de huidige woonwagen- en standplaatsbewoners voorrang hebben.

Kijk op www.dewoningzoeker.nl of er woonwagens of standplaatsen beschikbaar zijn. U kunt hier ook in uw inschrijving een tipbericht instellen. Zo ontvangt u een e-mail zodra er een woonwagen of standplaats beschikbaar is.

Voorrangscriteria

  • Woont u al op het woonwagenkamp waar de woonwagen en/of standplaats vrijkomt? Dan krijgt u voorrang. Dit moet u kunnen aantonen.
  • Is er geen kandidaat die al op het woonwagenkamp woont? Dan krijgen de directe familieleden van de bewoners van dat woonwagenkamp voorrang. Dit moet u kunnen aantonen. Onder directe familie wordt verstaan; eerste of tweede bloedverwantschap. Eerstegraads familielid: ouders en kinderen. Tweedegraads familielid: broers en zussen, kleinkinderen, opa's en oma's.

Zijn er meer voorrangsgerechtigden?
De woningzoekende met de langste inschrijfduur of woonduur komt als eerste in aanmerking voor de woonwagen en/of standplaats.

Voorwaarden voor het huren van een standplaats

  • U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij ons.
  • Voordat u de standplaats in gebruik neemt als verblijfplaats moet u een omgevingsvergunning, verleend door de gemeente, aantonen aan ons. Zonder omgevingsvergunning is het niet toegestaan om een standplaats te huren.
  • Het is niet toegestaan om in een ander bouwwerk dan de woonwagen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, te gaan wonen op de standplaats.

Veel gevraagd over Woonwagen

Kan ik een woonwagen huren?

Algemeen

Ja, dat kan. Kijk op de Woningzoeker voor ons aanbod. 

Kan ik een standplaats voor mijn woonwagen huren?

Algemeen

Ja, dat kan. Kijk op de Woningzoeker of er een standplaats te huur is.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een woonwagen of standplaats?

Algemeen

Voor de toewijzing van woonwagens en/of standplaatsen hebben wij een speciale toewijzingsprocedure. Een procedure waarbij de huidige woonwagen- en standplaatsbewoners voorrang hebben. 

Voorrangscriteria

  • Woont u al op het woonwagenkamp waar de woonwagen en/of standplaats vrijkomt? Dan krijgt u voorrang. Dit moet u kunnen aantonen.
  • Is er geen kandidaat die al op het woonwagenkamp woont? Dan krijgen de directe familieleden van de bewoners van dat woonwagenkamp voorrang. Dit moet u kunnen aantonen. Onder directe familie wordt verstaan; eerste of tweede bloedverwantschap. Eerstegraads familielid: ouders en kinderen. Tweedegraads familielid: broers en zussen, kleinkinderen, opa's en oma's.

Zijn er meer voorrangsgerechtigden? 
De woningzoekende met de langste inschrijfduur of woonduur komt als eerste in aanmerking voor de woonwagen en/of standplaats.

Wat zijn de voorwaarden voor het huren van de standplaats?

Algemeen

  • U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij ons.
  • Voordat u de standplaats in gebruik neemt als verblijfplaats moet u een omgevingsvergunning, verleend door de gemeente, aantonen aan ons. Zonder omgevingsvergunning is het niet toegestaan om een standplaats te huren.
  • Het is niet toegestaan om in een ander bouwwerk dan de woonwagen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, te gaan wonen op de standplaats.