Uit elkaar

Bij echtscheiding of verbreken geregistreerd partnerschap

Bij echtscheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap moet de vertrekkende huurder afstand van de woning doen. Dit kan met een eenzijdige huuropzegging. U bent namelijk beide huurder, ook als het huurcontract slechts door één van u is ondertekend.

Bij samenwonen

Bij samenwoning moet de vertrekkende huurder afstand van de woning doen. Dit is als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, maar u wel allebei het huurcontract heeft ondertekend. Dit kan met een eenzijdige huuropzegging.

Eenzijdige huuropzegging
De eenzijdige huuropzegging kunt u op elke werkdag doen. Maar het kan niet met terugwerkende kracht. Beide huurders ondertekenen de eenzijdige huuropzegging. Deze kunt u sturen naar:

Beide huurders ontvangen een schriftelijke bevestiging van de eenzijdige huuropzegging.

Huurachterstand of schade
Voor een eventuele huurachterstand die ontstaan is tijdens de gezamenlijke huurperiode blijven beide huurders aansprakelijk. De huurder die in de woning blijft, is aansprakelijk voor eventuele schade die voor óf na de eenzijdige huuropzegging is ontstaan.

Veel gevraagd over Uit elkaar

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. Kan één van ons in de woning blijven wonen?

Algemeen

Als u beiden op de huurovereenkomst staan is dit mogelijk door een éénzijdige huuropzegging te doen. Vul hiervoor het formulier eenzijdige huuropzegging in. Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u deze naar ons sturen via info@vechtdalwonen.nl of naar Eskampweg 1, 7731 TA Ommen.

We huren samen een woning en gaan uit elkaar. Eén van ons blijft in de woning wonen. Hoe passen we de huurovereenkomst aan?

Algemeen

Hiervoor kunt u het formulier eenzijdige huuropzegging invullen. Nadat u deze heeft ingevuld kunt u deze naar ons sturen via info@vechtdalwonen.nl of naar Eskampweg 1, 7731 TA Ommen.

We gaan uit elkaar en één van ons neemt de huurovereenkomst over. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst 0800-0543.