Overlijden

Als een van de huurders is overleden, kan de medehuurder in de woning blijven wonen. Het is wel belangrijk dat u aan ons doorgeeft, dat een van de huurders is overleden. Dan kunnen wij het huurcontract aanpassen.

Bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuurderschap

Het huurcontract gaat automatisch naar de partner of medehuurder. Als partner of medehuurder hoeft u dan alleen een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en een kopie van de overlijdensakte naar ons te sturen. Wij zorgen ervoor dat het huurcontract op naam van de partner of medehuurder komt te staan. Deze persoon wordt dan de hoofdhuurder.

Bij samenwonen

De partner of medehuurder kan een aanvraag indienen tot voortzetting van het huurcontract.
Woonde u minimaal twee jaar samen, bent u nog geen medehuurder en is uw partner overleden? Dan kunt op de volgende manier het huurcontract voortzetten. Wij hebben daarvoor de volgende gegevens nodig:

  • Kopie van de overlijdensakte
  • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs
  • Uittreksel Basisregistratie Personen met adreshistorie (Dit kunt u aanvragen via de gemeente)
  • Bewijs van voeren van een duurzame en gezamenlijke huishouding (bijvoorbeeld kopie gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke belastingaangifte, verzekeringspolis)

Is er geen medehuurder?

Dan moeten de erfgenamen de huur opzeggen. Dit kan op elke dag van de maand. Daarbij geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Deze termijn gaat in op de werkdag waarop wij de huuropzegging hebben ontvangen. U kunt de huur opzeggen via huur opzeggen.

Meerderjarige inwonende kinderen of de voogd van minderjarige kinderen?

Zij kunnen het huurcontract niet voortzetten. Net als bij de nabestaande(n) / erfgename(n). In deze situaties proberen wij in overleg met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de kinderen. De termijn waarbinnen de woning verlaten moet worden, hangt af van meerdere factoren. Volgens de wettelijke regelgeving is het soms mogelijk het huurcontract op naam van het inwonende kind te laten zetten. Voorwaarde is dat het inwonende kind zijn hele leven thuis heeft gewoond en inmiddels de leeftijd van 36 jaar gepasseerd is. Daarnaast moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Bevindt u zich in deze situatie? Neem dan contact op met onze verhuurconsulenten via 0529 - 45 25 88.

Veel gevraagd over Huur opzeggen bij overlijden

Mijn partner is overleden. Kan ik de huurovereenkomst overnemen?

Algemeen

Als u was getrouwd of geregistreerd partnerschap had, kan de huurovereenkomst mogelijk door u worden overgenomen. Ook als u kunt aantonen dat u minimaal twee jaar op hetzelfde adres woont en een duurzame gemeenschappelijke huishouding had, kunt u mogelijk de huurovereenkomst overnemen.

Eén van mijn ouders is overleden. Kan ik als kind de huurovereenkomst overnemen?

Algemeen

Soms is het mogelijk om de huurovereenkomst over te nemen. Het inwonende kind moet wel zijn hele leven thuis hebben gewoond en ouder zijn dan 36 jaar. Daarnaast moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Neem altijd contact met ons op om uw situatie te bespreken. Hiervoor kunt u telefonisch 0529 - 45 25 88 of per mail info@vechtdalwonen.nl contact met ons opnemen.

Ik wil de huur opzeggen omdat de huurder is overleden. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Klik hier om de huur op te zeggen.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik de huur opzeg namens een overleden huurder?

Algemeen

Vul hiervoor het opzeggingsformulier, klik hier. U krijgt dan vanzelf de juiste vragen. Er wordt onder andere gevraagd naar de contactgegevens van de erfgenaam.

Ik wil de huur opzeggen omdat de huurder is overleden. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. De termijn gaat in op de werkdag waarop wij de huuropzegging van u ontvangen.

Mijn partner is overleden. We waren getrouwd of hadden een geregistreerd partnerschap. Ik blijf in de woning wonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Staat u beiden op het huurovereenkomst?
Voor het aanpassen van de overeenkomst hebben wij een kopie van de akte van overlijden nodig met daarbij uw volledige adresgegevens. Daarna kunnen wij de tenaamstelling aanpassen.

U staat niet beiden op de overeenkomst maar bent juridisch wel medehuurder (getrouwd of geregistreerd partnerschap)?
Voor het aanpassen van de overeenkomst hebben wij een kopie van de akte van overlijden nodig en een verzoek tot naamswijziging (identiteitsbewijs, bewijs van trouwen of geregistreerd partnerschap). Daarnaast hebben we ook nog uw volledige adresgegevens nodig om de wijziging door te kunnen voeren. U mag deze stukken afgeven op ons kantoor, maar u mag deze ook opsturen ter attentie van Verhuur Eskampweg 1, 7731 TA Ommen of via info@vechtdalwonen.nl.

Mijn partner is overleden. We waren niet getrouwd of hadden geen geregistreerd partnerschap. Ik wil in de woning blijven wonen. Mag dat?

Algemeen

U kunt in de woning blijven wonen als u op de huurovereenkomst staat. Staat u niet op de huurovereenkomst dan bekijken wij samen uw situatie. Neem hiervoor contact met ons op 0529 - 45 25 88.

De huurder van de woning is overleden. Ik wil dit graag melden, kan dat?

Algemeen

U kunt dit bij ons melden, zonder dat u dan verdere verplichtingen heeft. Neemt u hiervoor contact met ons op via 0529 - 45 25 88 of via info@vechtdalwonen.nl.