Energie besparen

Wist u dat u jaarlijks al gauw tweeduizend euro betaalt aan energiekosten? Dat is heel veel geld. Maar gelukkig kan dat minder! Een energiecoach helpt u met het vinden van manieren om energie te besparen. Een energiecoach is een getrainde vrijwilliger en geeft gratis en vrijblijvend advies.

Gratis energieadvies aanvragen?

website: www.destuw.nl
bel: 0523 - 267 478
e-mail: energiecoach@destuw.nl

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. De Energiecoach komt gratis bij u thuis en bespreekt het energieverbruik.
  2. Samen bekijken jullie de woning en zoeken jullie naar besparingskansen.
  3. Op basis hiervan krijgt u advies. Sommige van de laagdrempelige tips kunt u nog dezelfde dag toepassen.

Energiecoaches worden mogelijk gemaakt door De Stuw, gemeente Hardenberg, gemeente Ommen en Vechtdal Wonen.

Veel gevraagd over Energiebewust wonen

Hebben jullie energieneutrale woningen?

Algemeen

Ja, wij hebben diverse energieneutrale woningen. Als deze beschikbaar zijn, vindt u de informatie hierover op www.thuistreffervechtdal.nl.

Wat doen jullie aan duurzaamheid in mijn woning?

Algemeen

Het verduurzamen verschilt per woning. In veel gevallen verduurzamen we door zuinige ketels te plaatsen, te isoleren, mechanische ventilatie aan te leggen en waar mogelijk zonnepanelen te plaatsen.

Ik wil het energielabel van mijn woning verbeteren. Hoe kan ik dit doen?

Algemeen

Wij zijn verantwoordelijk voor grote energiebesparende aanpassingen aan uw woning om het energielabel te verbeteren. U kunt als huurder natuurlijk wel energie besparen door bijvoorbeeld de verwarming lager te zetten en zuinige elektrische apparaten aan te schaffen.

Ik wil mijn woning beter isoleren. Mag ik zelf isolatie aanbrengen?

Algemeen

Ja, u moet hiervoor wel eerst schriftelijk toestemming vragen bij Vechtdal Wonen. Vul hiervoor het aanvraagformulier zelf klussen in.

Wat doen jullie aan het verbeteren van de isolatie van mijn woning?

Algemeen

Wanneer uw woning aan de beurt is voor verduurzaming gaan we energiebesparende maatregelen aan uw woning treffen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld driedubbel glas, zonnepanelen en isolatie.

Hoe kan ik mijn woning het beste ventileren?

Algemeen

U ventileert het beste door regelmatig uw ramen en ventilatieroosters open te zetten of door juist gebruik van de mechanische ventilatie.

Als ik mijn woning ventileer, heeft dit dan invloed op mijn stookkosten?

Algemeen

Als u op de juiste manier ventileert, kan dit in de stookkosten schelen. De lucht in uw woning wordt door ventilatie namelijk droger. En droge lucht geleidt warmte beter, waardoor de lucht sneller verwarmd wordt dan vochtige lucht. Op die manier heeft u minder gas nodig om de woning te verwarmen.

Wat is een energietoeslag?

Algemeen

De prijzen van energie (gas en elektriciteit) zijn sinds een half jaar enorm gestegen. Iedereen heeft hier mee te maken, maar voor huishoudens met een laag inkomen kan dit zorgen voor betalingsproblemen. Het kabinet heeft besloten dat mensen met een laag inkomen eenmalig een speciale energietoeslag kunnen ontvangen in 2022. Deze toeslag wordt uitgekeerd door de gemeente.

Kunnen jullie mijn woning alvast verduurzamen?

Algemeen

In deze onzekere periode van hoge energiekosten een begrijpelijke veel voorkomende vraag. Wij willen u graag uitleggen hoe onze jaar- en verduurzamingsplannen tot stand komen.

Onze planmatige onderhoudsbeurten (het schilderwerk) vinden om de (circa) zes jaar plaats. Op dat moment kijken we of de groep woningen een voldoende goed energielabel heeft. Tot voor kort was ons streven ons bezit op een gemiddeld energielabel C te brengen. Op dit moment ligt dat streven op een gemiddelde energielabel score B, maar blijven de financiële kaders bepalend voor het wel of niet uitvoeren van de verduurzaming.

Los van dat alles kunnen binnen dit organisatie opgestelde doel, uitzonderingen zijn.
 
De verduurzamingsmaatregelen die wij in onze jaarplannen opnemen zijn dus afhankelijk van:
- Het geldige energielabel
- Het moment waarop het doel is vastgesteld of bijgesteld (energielabel B of C).
- Het uitvoeringsjaar planmatig onderhoud.

Zonnepanelen:
Los van de verduurzamingsmaatregelen (isoleren) is Vechtdal Wonen bezig met een versnellingsopgave zonnepanelen. Die versnelling is op gang gebracht om onze huurders tegemoet te komen in hun energielasten. Tot circa 2026 worden veel van onze eengezinswoningen van zonnepanelen voorzien. Waar mogelijk combineren we die versnelling zonnepanelen met andere isolatie maatregelen.
Ook hier zijn er uitzonderingen of adressen die wellicht wat later ingepland worden. Dat heeft dan weer te maken met strategie, financiën en of het goede label dat die woningen of dat complex al heeft. 

Wij kunnen huurders niet tegemoet komen om hun woning op aanvraag individueel te verduurzamen. Mocht de huurder zelf toch verduurzamingsmaatregelen willen nemen, dan kunnen ze een ZAV-aanvraag te doen.