Belangrijke berichten voor huurders

We sluiten aan bij de Woningzoeker

Vanaf vandaag staat het woningaanbod van Vechtdal Wonen op www.deWoningzoeker.nl. Hier staan alle sociale huurwoningen, koopwoningen, garages en vrije-sector woningen van in totaal 8 woningcorporaties in West-Overijssel.

Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief. Hierin staat wat uw nieuwe huurprijs wordt. Heeft u geen brief over de huurverhoging ontvangen? U komt dan waarschijnlijk in aanmerking voor een huurverlaging. U ontvangt hierover later bericht.

Wij stoppen met acceptgiro's

Vanaf 1 december 2022 stoppen wij met het versturen van acceptgirokaarten. Dit doen wij omdat deze in de loop van 2023 niet meer beschikbaar zijn als geldig betaalmiddel. U kunt vanaf dat moment alleen nog betalen via een automatische incasso of u maakt de huur zelf naar ons over.

Nieuwbouwprojecten