Vechtdal Wonen en gemeente zetten volgende stap in Vechtzone

In het gebied Vechtzone in Hardenberg komen 177 nieuwe huur- en koopwoningen. Het ontwerp van het bestemmingsplan voor dit gebied is klaar. En ligt vanaf 23 juni ter inzage. Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij dit plan.

Het gebied Vechtzone ligt tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Hier staan nu nog twee flats. Deze flats worden gesloopt. Ze maken plaats voor 177 nieuwe appartementen en eengezinswoningen.

De bouw van De Vechtspille start na de zomer

Appartementengebouw De Vechtspille wordt als eerste gebouwd. Dit gebouw ligt het meest westelijk. De Vechtspille krijgt 25 huurappartementen. Het bestemmingsplan hiervoor is al klaar. De bouw start na de zomer in opdracht van Vechtdal Wonen.

Vijf nieuwe appartementengebouwen en rijwoningen

Op de strook aan de oostkant van De Vechtspille komen nog eens 5 appartementengebouwen en enkele eengezinswoningen. Om de bouw van deze gebouwen en woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan in de maak. In het appartementengebouw direct naast De Vechtspille komen 18 koopappartementen. Verderop langs de Vecht komen twee gebouwen met 35 sociale huurappartementen en 31 koopappartementen.

In de oostelijke hoek van het gebied komt een gebouw met 12 koopappartementen. Dit gebouw wordt in opdracht van een vereniging van toekomstige bewoners in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ gebouwd. Daarachter, richting de Parkweg, verrijst nog een gebouw met 50 sociale huurwoningen. Ook komen hier 6 rijwoningen (koop).

Een mix van huur- en koopwoningen

De nieuwe woningen in de Vechtzone zijn een mix van (social) huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Hierdoor is het voor verschillende groepen haalbaar om hier te wonen. Directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen: “Voor vitale wijken is het belangrijk dat er een gezonde verhouding is tussen jongeren, ouderen en gezinnen. Maar ook tussen kopers en huurders met een kleinere portemonnee. Dit past dus precies in onze visie.” Wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg vult aan: “Veel mensen vinden dit gebied de mooiste kant van de stad. We zijn er heel trots op dat we dat we veel verschillende groepen mensen hier een woning kunnen bieden. Ook voor mensen met een smalle beurs is het mogelijk om hier te wonen. Dat biedt echt meerwaarde.

De Vechtzone wordt een groene en duurzame buurt

In het plan is veel aandacht voor groen, water, klimaat en het zogeheten ‘natuurinclusief bouwen’. Het gebied wordt niet helemaal volgebouwd. Er komen veel groenstroken die uitkomen op de Vecht. Dit versterkt de verbinding met de rivier. Ook zorgt een groene omgeving voor verkoeling op hete dagen. En kan het water bij hevige regenval makkelijker weg.

Positieve reacties op het plan

Belangstellenden konden de plannen eind mei tijdens een inloopbijeenkomst bekijken. Hier kwamen 400 mensen op af. Ook de buurt is bijgepraat door Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg. Vechtdal Wonen en de gemeente kregen veel positieve reacties op het plan. Ook is er veel belangstelling voor een woning in de Vechtzone.

De procedure om de ontwikkeling van de Vechtzone mogelijk te maken gaat nu van start. Het gebied krijgt in het ontwerp-bestemmingsplan de bestemming ‘woongebied’. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 23 juni voor zes weken ter inzage.

Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan nog dit jaar vaststellen. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de bouw van het eerste appartementengebouw, naast De Vechtspille, starten. Vervolgens worden de twee huidige flats gesloopt. Daarna worden de overige gebouwen gebouwd.

Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij de bouw van deze woningen. En bij de inrichting van het gebied. De afspraken hierover staan in een samenwerkingsovereenkomst. De partijen gaan in de komende periode verschillende onderzoeken doen ter voorbereiding op de uitvoering.