KWH Huurlabel opnieuw behaald met een 7,5

In 2021 heeft KWH bij Vechtdal Wonen de waardering van haar huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten op de verschillende onderdelen zijn afgelopen week beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). Met een gemiddeld cijfer van een 7,5 heeft de CKV vastgesteld dat de huurders van Vechtdal Wonen wederom tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening en dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit keurmerk is daarmee verlengd tot maart 2024.

Bij het onderzoek voor het keurmerk KWH-Huurlabel staat de mening van de huurder centraal. Alleen als een groot deel van de huurders aangeeft tevreden te zijn over de dienstverlening, kan de corporatie het keurmerk behalen. Het onderzoek geeft de corporatie inzicht in wat goed gaat, maar ook wat volgens de huurders beter kan. Zo kan er continu gewerkt worden aan een betere dienstverlening.

Huurders centraal met het keurmerk KWH-Huurlabel

KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert het onderzoek uit. Zij stuurt vragenlijsten per e-mail aan huurders om hun mening te vragen en benadert huurders telefonisch. Bij het onderzoek komen alle zaken aan bod waar huurders mee te maken kunnen krijgen. Zo is er onderzocht op de de algemene dienstverlening, het zoeken van een woning, een nieuwe woning betrekken, de huur opzeggen en het uitvoeren van reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

Onze resultaten

Algemene waardering                   7,1
Woning zoeken                               7,6
Nieuwe huurders                            7,6
Vertrokken huurders                      7,7
Reparaties                                       7,7
Onderhoud                                      7,3

Totaalscore                                     7,5

Continue verbetering

‘’We zijn natuurlijk blij dat er weer veel huurders deel hebben genomen aan de onderzoeken, zodat we weten waar ze tevreden over zijn’’, aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen. ‘’Maar we hebben uit dit onderzoek ook verbeterpunten gehaald. Deze nemen we uiteraard mee om onze dienstverlening te optimaliseren’’.