Enschedese corporaties willen 2.000 huurwoningen bijbouwen

Corporaties bundelen krachten met gemeente Enschede om woningtekort terug te dringen

De vijf Enschedese woningcorporaties hebben samen de ambitie om de komende 10 jaar 2.000 sociale huurwoningen bij te bouwen in de stad. Zij doen dit aanbod aan de gemeente om zo actief een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het woningtekort én de druk op de sociale huurmarkt te verlagen. Daarnaast willen ze op deze manier een bijdrage leveren aan de plannen van de gemeente Enschede, die in dezelfde periode in totaal 9.300 woningen toe wil voegen aan de stad. Met het uitspreken van hun ambitie willen de corporaties het gesprek aangaan met de gemeente over een nog intensievere samenwerking de komende periode en de mogelijkheden om deze ambitie te realiseren.

Woningcorporaties willen én kunnen meer ruimte bieden op de woningmarkt

Om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar aan blijven sluiten, houden woningcorporaties de behoefte aan sociale huurwoningen scherp in de gaten. De afgelopen jaren zijn de zoektijden en het aantal reacties op sociale huurwoningen flink toegenomen. Met meer druk op de sociale woningvoorraad als gevolg. Daarnaast zien de corporaties dat de lagere middeninkomens (inkomen tussen € 45.000,- en € 56.500,-) het ook zwaar hebben op de huidige woningmarkt.

Signalen voor de Enschedese corporaties om samen de mouwen op te stropen. En meer huurwoningen toe te voegen, zowel in de sociale als de vrije sector. En dat kan nu ook. Door het opheffen van de verhuurderheffing ontstaat financiële ruimte waarmee de corporaties deze uitdaging aan kunnen gaan.

Woningtekort lossen we alleen op door de krachten te bundelen

Daarom nemen de corporaties nu ook de stap om proactief te schakelen. Om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de plannen van gemeente Enschede om in de komende 10 jaar 9.300 woningen aan de stad toe te voegen, moeten er nu al plannen worden gemaakt. Budgetten moeten worden gereserveerd en grondposities moeten worden verworven.

De exacte invulling van de 2.000 sociale huurwoningen pakken de corporaties op met de gemeente. Door samen te kijken waar en welke woningen de beste toevoegingen zijn in de stad, zorgen de partijen ervoor dat iedere ontwikkeling bijdraagt aan de leefbaarheid in wijken en buurten. En waar mogelijk doorstroming stimuleert. Zo maken de corporaties en de gemeente het samen mogelijk dat de plannen ook in een veranderende omgeving blijven passen bij de vraag uit de stad.

Extra opgave: talent binden aan de stad

Naast het terugdringen van het woningtekort, heeft Enschede de ambitie om talent aan te trekken en te behouden voor de stad. Om dat waar te maken, werd afgesproken om de komende zeven jaar 3.500 extra kamers en studio’s toe te voegen voor studenten, jongeren en starters. Ook hier willen de corporaties een actieve bijdrage aan leveren. Deze opgave staat los van de groeiambitie van Enschede met ruim 9.300 zelfstandige woningen en het aanbod van de woningcorporaties om er daarvan 2.000 te bouwen.

Wie zijn de vijf Enschedese woningcorporaties

In Enschede zijn vijf woningcorporaties actief: De Veste, De Woonplaats, Domijn, Ons Huis en SJHT. Samen zijn ze verantwoordelijk  voor zo’n 28.000 woningen in deze stad. Van de 2.000 toe te voegen woningen nemen De Woonplaats en Domijn ieder 40 procent voor hun rekening en Ons Huis 20 procent conform de huidige marktaandelen.