Bouw appartementen en woningen in Vechtzone start in 2023

De bouw van ruim 150 nieuwe huur- en koopwoningen in het gebied Vechtzone in Hardenberg start in het voorjaar van 2023. Het bestemmingsplan voor het gebied is klaar en onherroepelijk. Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij dit plan. In de komende maanden zoeken Vechtdal Wonen en de gemeente een ontwikkelaar die de woningen en het openbare gebied gaat realiseren.

Tussen de Vecht en de Kruserbrink in het centrum van Hardenberg ligt het gebied Vechtzone. De twee flats die hier nu nog staan maken plaats voor vijf appartementencomplexen en een aantal rijwoningen. De ruim 150 nieuwe woningen zijn een mix van (sociale) huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Hierdoor is het voor verschillende groepen haalbaar om hier te wonen. Directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen: “Voor vitale wijken is het belangrijk dat er een gezonde verhouding is tussen jongeren, ouderen en gezinnen. Maar ook tussen kopers en huurders met een kleinere portemonnee. Dit past dus precies in onze visie.”

Het bestemmingsplan is klaar en onherroepelijk
Om de bouw van de nieuwe appartementen en woningen mogelijk te maken, is een bestemmingsplan gemaakt. De gemeenteraad van Hardenberg stelde dit bestemminsplan in september 2022 vast. In november werd het bestemmingsplan onherroepelijk. Dat betekent dat niets de bouw van de nieuwe woningen nog in de weg staat.

Vechtdal Wonen en de gemeente maken in de komende periode afspraken met een ontwikkelaar die de woningen en het openbare gebied gaat bouwen en ontwikkelen. Rond april 2023 wordt bekend welke ontwikkelaar dit is.

2023: bouw van 53 appartementen en zes rijwoningen
De ontwikkeling van de Vechtzone start eind 2023. Als eerste wordt het  appartementencomplex  De Vechtborg in opdracht van Vechtdal Wonen gebouwd. Dit gebouw komt op de hoek van de Kruserbrink en de Parkweg, naast de rotonde. In het gebouw komen 53 appartementen voor sociale verhuur. In de nabijheid van de Vechtborg worden zes rijwoningen ontwikkeld (koop).

De flats aan de Kruserbrink maken plaats voor huur- en koopappartementen
Rond eind 2024 worden de flats die nu nog aan de Kruserbrink staan gesloopt. Op deze plekken komen twee appartementencomplexen met zoals het nu lijkt in totaal 35 appartementen voor de sociale verhuur en 49 koopappartementen.

Appartementencomplex in collectief particulier opdrachtgeverschap
Het plan houdt ook rekening met de bouw van een complex met 12 koopappartementen. Een vereniging van toekomstige eigenaren bouwt dit complex in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’.

De bouw van De Vechtspille is al gestart.
De bouw van De Vechtspille is al gestart. Dit appartementencomplex krijgt 25 appartementen voor de sociale verhuur. Mensen die nu nog in de te slopen flats wonen kunnen hier een plek krijgen. Voor de bouw van De Vechtspille was al eerder een bestemmingsplan gemaakt.

De Vechtzone wordt een groene en duurzame buurt
De Vechtzone wordt niet helemaal volgebouwd. Er komen veel groenstroken die uitkomen op de Vecht. Dit versterkt de verbinding met de rivier. Daarnaast zorgt een groene omgeving voor verkoeling op hete dagen. Ook kan het water bij hevige regenval makkelijker weg.

Samenwerking tussen Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg
Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij de totale ontwikkeling van de Vechtzone. De afspraken hierover staan verwerkt in een samenwerkingsovereenkomst. De partijen gaan in de komende periode verschillende onderzoeken doen ter voorbereiding op de uitvoering.