Aedes Benchmark; we doen het goed!

Elk jaar doen we mee aan de Aedes Benchmark. De benchmark meet en vergelijkt corporaties op vijf onderdelen. Hoe doen wij het als woningcorporatie op thema’s als Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid?

‘’We zijn erg trots op de resultaten, we doen het goed! Helemaal met de extra uitdagingen die we de afgelopen tijd op ons af hebben gekregen. Het is fijn dat we, ondanks de coronacrisis, onze inspanningen terug zien in deze mooie score. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook verbeterpunten terug in de resultaten,’’ aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen.

A-scores

‘’Op het gebied van Duurzaamheid hebben we een mooie slag gemaakt. We scoren beter dan het landelijke gemiddelde. Hierin zien wij het resultaat terug van de forse verduurzamingsinvesteringen van de afgelopen jaren.

Ook onze A-score op het gebied van Bedrijfslasten laat zien dat we de kosten goed onder controle hebben. En met onze prestaties op het gebied van Betaalbaarheid & Beschikbaarheid laten we zien dat we onze volkshuisvestelijke opgaven met verve invullen!’’

B-scores

Martijn Rink: ‘’Ook met onze B-score op het thema Huurdersoordeel en Onderhoud & Verbetering zetten we mooie stappen. Maar we zijn hiermee nog niet op het niveau waar we willen zijn, dus daar blijven we hard aan werken.‘’

Benieuwd naar de volledige resultaten van Vechtdal Wonen en de andere woningcorporaties? Bekijk de factsheet of de volledige benchmarkrapportage op de website van Aedes.