Jaarverslag 2023

Ieder jaar maken we een jaarverslag. Hierin leggen we uit waarom we bepaalde keuzes maken en laten we zien wat we voor onze huurders doen. En blikken we terug op het jaar 2023.

De woningnood in Nederland heeft ook in 2023 onze volle aandacht gevraagd.
Het oplossen hiervan is een gezamenlijke inspanning van de overheid, woningcorporaties en bouwers. Ondanks uitdagingen zoals geopolitieke spanningen, politieke onzekerheid en stijgende rente, blijven we hard werken aan oplossingen.

Bij Vechtdal Wonen hebben we ons in 2023 ingezet voor meer woningbouw en betere dienstverlening.
We bouwen tot 2030 bijna 3.000 woningen, wat goed nieuws is voor onze woningzoekenden. Daarnaast hebben we onze klantvisie vernieuwd en werken we aan betere bereikbaarheid. Dankzij de inzet van onze medewerkers zien we een stijgende huurderstevredenheid.

Samenwerking is cruciaal.
Met Domijn zijn we het project Bundle gestart om een wooncommunity te creëren voor starters. Ook werken we samen met 8 andere corporaties Salland in een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem, De Woningzoeker.

Onze grote ambities vragen veel van onze organisatie.
In 2023 hebben we daarom geïnvesteerd in onze medewerkers en hun ontwikkeling. Met vertrouwen kijken we uit naar 2024, waarin we verder bouwen aan een vertrouwd thuis voor iedereen.

Je leest er alles over in ons jaarverslag:
We hebben een korte en een uitgebreide versie.
Benieuwd naar alle cijfers? Lees dan hier de jaarrekening.