We sluiten aan bij de Woningzoeker

Vanaf vandaag staat het woningaanbod van Vechtdal Wonen op www.deWoningzoeker.nl. Hier staan alle sociale huurwoningen, koopwoningen, garages en vrije-sector woningen van in totaal 8 woningcorporaties in West-Overijssel.

Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking

Samen met Woningstichting SallandWonen en Woonstichting VechtHorst sluit Vechtdal Wonen nu ook aan bij het platform. Eerder waren de corporaties Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang, SWZ en Wetland Wonen al te vinden op www.deWoningzoeker.nl.

Samen zijn de 8 corporaties actief in 10 verschillende gemeenten in Overijssel

Deze samenwerking maakt het mogelijk voor woningzoekenden om met maar één inschrijving te zoeken naar een sociale huurwoning in een groot gebied. ‘’Zo willen we het voor woningzoekenden in onze regio makkelijker maken om een woning te vinden. Dit kan dus nu in de gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Olst-Wijhe, Staphorst, Raalte, Dalfsen, Ommen en Hardenberg’’, vertelt Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen.

Deze samenwerking is geen oplossing voor de krappe woningmarkt

‘’Maar het bieden van keuzevrijheid draagt wel bij aan doorstroom’’ legt Rink uit. ‘’En dat vergroot de kans op een passende woning voor meer mensen, en zorgt uiteindelijk voor minder actieve woningzoekenden. Maar vooral het toevoegen van nieuwe woningen moet uitkomst bieden in deze tijd van grote vraag. Binnen de Woondeal hebben we met z’n achten de ambitie om ongeveer 8.900 nieuwbouwwoningen in West Overijssel te bouwen.’’

‘Meer concurrentie voor de woningzoekenden?’

‘’Dat denken we niet’’ vervolgt Martijn. ‘’Niet iedereen uit Zwolle wil graag naar Hardenberg, en niet iedereen uit Ommen wil wonen in Kampen. Ook niet als dat kan. Uit onderzoeken en woningmarkt-analyses en ervaringen bij soortgelijke samenwerkingen in Nederland blijkt dat de meeste woningzoekenden verhuizen binnen de plaats waar ze al wonen. Dat geldt voor het merendeel van woningzoekenden. Iemand woont graag in een gebied waar binding mee is vanwege het sociale netwerk of omdat iemand er werkt. Maar soms wil een woningzoekende een ruimere keuze. Een ruimere keuze die de Woningzoeker biedt. ‘’

‘’Ook krijgen we met deze samenwerking nog veel meer gegevens over de vraag naar woningen en alle verhuisbewegingen in de regio. Met die gegevens kunnen we bij onze gemeenten en de provincie goed onderbouwd aangeven welk woningaanbod er nodig is.’’

De Woningzoeker: simpel én effectief voor woningzoekenden

Dat komt omdat de corporaties op deWoningzoeker.nl niet werken met urgenties of ingewikkelde voorkeursregelingen. Ben je op zoek naar een woning? Dan kun je zoeken en reageren als de woning die je past, voorbijkomt. Het is handig om het zoekprofiel goed in te vullen. Je krijgt dan een mail als er woningen beschikbaar zijn die aan je wensen voldoen. Heb je haast op de woningmarkt? Reageer dan in de Spoedmodule. Daar worden de woningen door middel van loting toegewezen. Als je als woningzoekende de Spoedmodule goed benut, kan je toch relatief snel een woning huren. Soms al binnen een paar maanden.

Reageren op een woning kan alleen als je ingeschreven staat

De drie nieuwe corporaties en de Woningzoeker hebben alle woningzoekenden geïnformeerd over de verandering. Wie bij een of meer van de aangesloten corporaties stond ingeschreven als woningzoekende, is met de oudste inschrijfdatum opgenomen. Mensen die zich nu als woningzoekende bij de Woningzoeker willen inschrijven, betalen hiervoor het eerste jaar 10 euro en daarna 5 euro per jaar. Inschrijven kan heel makkelijk via Inschrijven - De Woningzoeker.

Heeft u vragen?

Stuur ons dan een e-mail via info@vechtdalwonen.nl.

Veel gevraagd over de Woningzoeker

Waarom sluiten jullie aan bij de Woningzoeker?

Algemeen

Tot nu toe kon u met uw inschrijving alleen reageren op woningen van Vechtdal Wonen. Vanaf eind juni 2023 staat ons woningaanbod op www.dewoningzoeker.nl. U vindt er ook het aanbod van zeven andere woningcorporaties in onze regio. Dat betekent dat u via de Woningzoeker kunt reageren op een sociale huur- of koopwoning, garage of parkeerplaats in tien gemeenten in de provincie Overijssel. U heeft daarvoor maar één inschrijving nodig en dus maar één inlogcode.

Deze woningcorporaties uit Noordoost- en West-Overijssel en Zwolle werken al met elkaar samen. Aansluiten bij de Woningzoeker betekent dat we de woningzoekenden kunnen bedienen via één woonruimteverdeelsysteem. Hierdoor hoeft u als woningzoekende zich niet bij vier verschillende systemen in te schrijven, maar alleen bij de Woningzoeker. We verruimen hiermee het zoekgebied en daarmee vergroten we de mogelijkheden voor het vinden van passende woonruimte. 

Ik kan niet inloggen op de Woningzoeker. Wat moet ik doen?

Algemeen

Eind juni 2023 heeft u een activeringsmail ontvangen van de Woningzoeker. Lees deze eerst goed door en klik op de link in deze mail om uw inschrijving te activeren.

Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan is het goed mogelijk dat deze mail in uw ongewenste mailbox is gekomen. Neem daarom contact met ons op, dan zorgen wij ervoor dat deze mail nogmaals wordt verstuurd. 

U kunt ons bereiken via 0529 - 45 25 88 of per mail info@vechtdalwonen.nl.

Ik ben huurder van Vechtdal Wonen. Raak ik nu mijn woonduur kwijt?

Algemeen

Eind juni 2023 zijn we aangesloten bij de Woningzoeker. Acht corporaties plaatsen hun woningaanbod op www.dewoningzoeker.nl. Vechtdal Wonen is de enige corporatie waar huurders gebruik kunnen maken van woonduur bij het reageren op woningen. Om het voor alle woningzoekenden gelijk te maken vervalt de woonduur ná 31 december 2028.
Vanaf dat moment kunt u alleen nog gebruik maken van uw inschrijfduur. Tot 31 december 2028 geldt als een overgangsperiode. 

Moet ik betalen om mijn inschrijving te verlengen?

Algemeen

Het jaarlijks verlengen van uw inschrijving kost € 5,-.

Krijg ik automatisch bericht wanneer ik mijn inschrijving als woningzoekende moet verlengen?

Algemeen

Ja, u ontvangt automatisch één maand voordat uw inschrijving verloopt een e-mail en een sms met het verzoek uw inschrijving te verlengen.

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

Algemeen

Ga naar de Woningzoeker en klik op "Inschrijven". Klik daarna op "Start inschrijving" en volg de stappen om u in te schrijven als woningzoekende.

Inschrijven kost het eerste jaar € 10,00 en daarna betaalt u elk jaar € 5,00 om te verlengen.

Wanneer moet ik mijn inschrijving verlengen?

Algemeen

U moet uw inschrijving elk jaar verlengen. U vindt de datum tot wanneer uw inschrijving geldig is bij Profiel in "Mijn overzicht". Eén maand voor deze datum krijgt u een e-mail en kunt u uw inschrijving verlengen.

Ik ben huurder van Vechtdal Wonen. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn woonduur?

Algemeen

Staat u al ingeschreven bij De Woningzoeker, maar ontbreekt uw woonduur? Stuur ons dan een mail met uw inschrijfnummer en het verzoek om uw woonduur toe te voegen naar info@vechtdalwonen.nl.

Staat u nog niet ingeschreven bij De Woningzoeker? Schrijf u eerst in en stuur ons daarna een mail met uw inschrijfnummer en het verzoek om uw woonduur toe te voegen naar info@vechtdalwonen.nl.

U kunt met uw woonduur alleen reageren op woningen van Vechtdal Wonen. Uw woonduur kunt u inzetten tot 2029. Hierna vervalt uw woonduur en vanaf dan geldt alleen uw inschrijfdatum als inschrijfduur.

Vervalt mijn inschrijving bij de Woningzoeker als ik niks van me laat horen als jullie mij een woning aanbieden?

Algemeen

Nee, uw inschrijving en opgebouwde inschrijfduur zijn persoonsgebonden. U krijgt wel een blokkade, waardoor u een bepaalde periode niet kunt reageren op woningen. Kijk voor meer informatie op de Woningzoeker.

Op welke manier worden woningen toegewezen bij de Woningzoeker?

Algemeen

We werken in de Woningzoeker met 4 modules op basis van passend toewijzen:

1. Wensmodule
Hier worden woningen toegewezen aan degene met de langste inschrijfduur.
2. Spoedmodule
Hier wijzen we woningen toe door middel van loting. Dus bent u met spoed op zoek naar een woning, maar staat u nog niet zo lang ingeschreven? Dan kunt u reageren op deze woningen, uw inschrijfduur maakt hierbij niet uit. Wie weet heeft u geluk!
3. Direct te huur module
Soms adverteren we woningen waar weinig belangstelling voor is. Deze woningen zijn direct beschikbaar en worden toegewezen aan degene die het eerst reageert.
4. Vrije sector module
Deze woningen hebben een hogere huurprijs en zijn beschikbaar voor woningzoekenden met een hoger inkomen.

Hoe kom ik in aanmerking voor urgentie?

Algemeen

Staat u minimaal één jaar aansluitend ingeschreven in één van de tien gemeenten die onderdeel zijn van de Woningzoeker? Dan kunt u reageren op de spoedmodule als u dringend een woning nodig heeft. De toewijzing van deze woningen gaat via loting. Iedereen maakt evenveel kans. Inschrijfduur speelt geen rol. Meer informatie hierover kunt u vinden op de Woningzoeker.

Ik wil me uitschrijven als woningzoekende. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Wanneer u niet meer op zoek bent naar een woning, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op uw account in de Woningzoeker en bij "Mijn gegevens" vindt u de knop "Uitschrijven".
Wanneer u uw inschrijving niet verlengd, wordt u vanzelf uitgeschreven.

Staat u met twee personen op één inschrijving? Dan moet u de inschrijving eerst splitsen. Meer informatie vindt u hier. Na de splitsing kunt u zich uitschrijven.

Ik ben uitgeschreven als woningzoekende, omdat ik niet op tijd heb betaald. Kan dit herstellen?

Algemeen

Ja, u kunt binnen twee maanden uw uitschrijving zelf ongedaan maken via uw inschrijving op de Woningzoeker. 

Ik ben uitgeschreven omdat ik niet op tijd verlengd heb. Wat kan ik doen?

Algemeen

Is uw uitschrijving korter dan twee maanden geleden? Dan kunt u inloggen bij de Woningzoeker en de verlenging alsnog regelen. 

Hoe worden woningen toegewezen bij de Woningzoeker?

Algemeen

We werken in de Woningzoeker met modules op basis van passend toewijzen.

  • In de wens- of vrijesectormodule gaat een woning naar degene met de langste inschrijfduur. Zijn er voorrangsregels? Dan zijn die medebepalend voor de volgorde.
  • In de spoedmodule wordt geloot en speelt inschrijfduur geen rol.
  • In de direct te huur module wordt de woning aangeboden aan de eerste die reageert.

Wat verandert er voor mij doordat jullie aansluiten bij de Woningzoeker?

Algemeen

U krijgt met één inschrijving de mogelijkheid om op meer woningen te reageren. Zo komen Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Raalte en Staphorst ook bij ons zoekgebied. 

Zo ontstaat er meer keuze voor u als woningzoekende in de gehele regio. Ook zijn er meer woningzoekenden. Toch blijft de kans op een woning voor iedereen hetzelfde of neemt zelfs toe. U ziet namelijk meer woningen in meer gemeenten waarop u kunt reageren. 

Kan ik met mijn inschrijving op alle woningen reageren?

Algemeen

Zodra u staat ingeschreven bij de Woningzoeker én u uw account heeft geactiveerd, kunt u reageren op maximaal twee woningen tegelijk.
Het aanbieden van woningen gaat op basis van passend toewijzen. Daarnaast kunnen er nog andere regels gelden per woning. Kijk hiervoor op de Woningzoeker bij het aanbod voor meer informatie.

Ik kan mijn inschrijving niet activeren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Eind juni 2023 heeft u een activeringsmail ontvangen van de Woningzoeker.
Heeft u deze niet gehad? Dan is het goed mogelijk dat deze mail in uw ongewenste mailbox is gekomen. Neem daarom contact met ons op, dan zorgen wij ervoor dat deze mail nogmaals wordt verstuurd.

U kunt ons bereiken via 0529 - 45 25 88 of per mail info@vechtdalwonen.nl.

Moet ik opnieuw mijn zoekprofiel instellen?

Algemeen

Ja, want uw zoekprofiel gaat niet mee vanuit ThuistrefferVechtdal naar de Woningzoeker. Als u bent ingelogd kunt u uw zoekprofiel instellen onder het kopje "Woning zoeken". Wanneer u veel keuzes aanvinkt, blijven er minder advertenties over waarop u kunt reageren. Ons advies is daarom om niet teveel keuzes aan te vinken. 

Kan ik met mijn woonduur op alle woningen reageren?

Algemeen

U kunt met uw woonduur alleen reageren op het woningaanbod van Vechtdal Wonen. Dit komt omdat Vechtdal Wonen de enige corporatie is waar huurders gebruik kunnen maken van woonduur. Om het voor alle woningzoekenden gelijk te maken in de Woningzoeker, vervalt dit in 2029. 

Wat is het verschil tussen inschrijfduur en woonduur?

Algemeen

Inschrijfduur is het aantal dagen dat u ingeschreven staat sinds het eerste moment van inschrijven. 
Woonduur is de periode dat u uw huidige woning huurt van Vechtdal Wonen. Woonduur kan door huurders van Vechtdal Wonen nog ingezet worden tot 2029.

We leggen het ook uit door middel van een aantal voorbeelden:
Voorbeeld 1: U staat nu niet ingeschreven als woningzoekende en u huurt uw woning 35 jaar. Als u zich nu inschrijft en voor 2029 reageert op een woning van Vechtdal Wonen, dan kunt u gebruik maken van uw woonduur van 35 jaar. Als er geen woningzoekenden reageren die langer ingeschreven staan of langer huren van ons, dan komt u bovenaan de lijst.

Voorbeeld 2: U schrijft zich nu in als woningzoekende, omdat u in de toekomst misschien wilt verhuizen. Over 11 jaar komt er een woning beschikbaar op waar u graag naartoe wilt verhuizen. Dan kunt u gebruik maken van uw 11 jaar inschrijfduur.

Voorbeeld 3: U staat 15 jaar ingeschreven als woningzoekende en u huurt uw woning 10 jaar. Als u nu reageert op een woning van Vechtdal Wonen, dan maakt u gebruik van uw 15 jaar inschrijfduur omdat deze langer is dan uw woonduur. 

Wat is woonduur?

Algemeen

Woonduur is de periode dat u uw huidige woning huurt van Vechtdal Wonen. U kunt nu als huurder reageren op ons woningaanbod met uw inschrijfduur of uw woonduur. Voor de meeste huurders geldt dat ze langer hun woning huren dan ingeschreven staan. Vechtdal Wonen is de enige corporatie waar huurders gebruik kunnen maken van woonduur bij het reageren op woningen. Om het voor alle woningzoekenden in de Woningzoeker gelijk te maken vervalt de woonduur ná 31 december 2028. Vanaf dat moment kan er alleen gebruik gemaakt worden van de inschrijfduur.