Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief*.
In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2023.

*Heeft u geen brief over de huurverhoging ontvangen?
U komt dan waarschijnlijk in aanmerking voor huurverlaging. U ontvangt hierover later bericht. 

Huurverlaging

In 2023 gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag.
Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen en een huur van meer dan € 575,03 per maand. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
 • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
 • U woont met twee of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor huurverlaging?
Als u in 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel?
Krijgt u in april een brief dat uw huur omhoog gaat, maar denkt u dat u recht heeft op een lagere huur?
Vraag dan huurverlaging aan via dit formulier.. U hoort dan binnen drie weken van ons of u recht heeft op huurverlaging.

We hebben dan de volgende gegevens van u nodig:

 • Inkomensverklaringen over 2022 van alle personen op uw adres met een inkomen, of
 • Kopieën van uw inkomensspecificatie van tenminste 6 aansluitende maanden van alle personen op uw adres met een inkomen,
 • En een ingevulde en ondertekende verklaring met welke personen u op uw adres woont.

Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, dan wordt uw huur verlaagd. Uw aanvraag moet vóór 1 januari 2025 bij ons binnen zijn.

Goed om te weten

 • Is uw netto huur lager dan € 575,03? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
 • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders van een kamer of standplaats niet. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.  
 • De Belastingdienst geeft niet door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
 • De huurverlaging gaat in per 1 juli 2023 of 2 maanden na het indienen van uw volledige verzoek. Tot die datum blijft gewoon de oude huurprijs van kracht.