Klachtenadviescommisie

Heeft u een klacht bij ons ingediend, maar is deze niet naar uw tevredenheid opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke Klachtenadviescommissie.

U kunt uw klacht bij de Klachtenadviescommissie indienen via dit formulier of door een brief of e-mail te sturen naar:

Secretariaat Klachtenadviescommissie
Dorpsstraat 24A
7451 BV Holten
info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl

Ik heb een klacht ingediend, en nu?

De Klachtenadviescommissie neemt uw klacht in behandeling. Mocht het tot een hoorzitting komen, dan passen zij 'hoor en wederhoor' toe.

Binnen twee weken na een zitting, brengt de commissie advies uit aan de directie van Vechtdal Wonen. Binnen vijf werkdagen neemt de directie een beslissing. In de regel wordt het advies van de commissie door de directie overgenomen.

Als er een zwaarwegende reden is, dan kan de directie van het advies afwijken. U krijgt binnen een week na dat besluit een brief van de commissie. U kunt dit nalezen in het reglement.

Klachten over de huurprijs of servicekosten behandelt de Huurcommissie of de kantonrechter. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn, kunnen niet worden ingediend.

Ik ben niet tevreden over het advies

Als u niet tevreden bent over het advies van de Klachtenadviescommissie, kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Huurcommissie.

Als u vindt dat de klacht niet goed behandeld is door de klachtenadviescommissie en er beginselen van de Governancecode Woningcorporaties 2020 zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties. Deze commissie toetst of de beginselen van de Governancecode zijn nageleefd. Deze commissie behandelt nooit de inhoud van de klacht zelf.”