Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief*.
In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2023.

*Heeft u geen brief over de huurverhoging ontvangen?
U komt dan waarschijnlijk in aanmerking voor huurverlaging. U ontvangt hierover later bericht. 

Huurverlaging

In 2023 gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag.
Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen en een huur van meer dan € 575,03 per maand. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
 • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
 • U woont met twee of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor huurverlaging?
Als u in 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel?
Krijgt u in april een brief dat uw huur omhoog gaat, maar denkt u dat u recht heeft op een lagere huur?
Vraag dan huurverlaging aan via dit formulier.  U hoort dan binnen drie weken van ons of u recht heeft op huurverlaging.

We hebben dan de volgende gegevens van u nodig:

 • Inkomensverklaringen over 2022 van alle personen op uw adres met een inkomen, of
 • Kopieën van uw inkomensspecificatie van tenminste 6 aansluitende maanden van alle personen op uw adres met een inkomen,
 • En een ingevulde en ondertekende verklaring met welke personen u op uw adres woont.

Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, dan wordt uw huur verlaagd. Uw aanvraag moet vóór 1 januari 2025 bij ons binnen zijn.

Goed om te weten

 • Is uw netto huur lager dan € 575,03? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
 • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders van een kamer of standplaats niet. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.  
 • De Belastingdienst geeft niet door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
 • De huurverlaging gaat in per 1 juli 2023 of 2 maanden na het indienen van uw volledige verzoek. Tot die datum blijft gewoon de oude huurprijs van kracht.

Veel gevraagd over Huuraanpassing

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

U ontvangt twee maanden voor de huuraanpassing schriftelijk bericht van ons. Dit jaar ontvangt u van ons een brief voor 1 mei 2023.

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huuraanpassing bepaald?

Algemeen

Hiervoor gelden de richtlijnen die de overheid jaarlijks bepaald.

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Wanneer u al huurtoeslag ontvangt, houdt u het recht op huurtoeslag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst 0800-0543

Moet ik na de jaarlijkse huuraanpassing zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huuraanpassing door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past uw huurtoeslag pas aan na de definitieve berekening. Wel raden wij u aan om te controleren of dit goed is verwerkt bij de Belastingdienst.

Moet ik na de jaarlijkse huuraanpassing zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Alleen wanneer u zelf de huur overmaakt. Als u de huur betaalt via een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.

Krijgen alle huurders dit jaar dezelfde huuraanpassing?

Algemeen

Nee, niet alle huurders ontvangen dezelfde huuraanpassing. Het is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de hoogte van de huur en het type woning. De overheid geeft hiervoor de richtlijnen.

Dit jaar wordt de huur van de sociale huurwoningen met maximaal 3,1% verhoogd, Vechtdal Wonen heeft gekozen voor om de huur met maximaal 2,6% te verhogen. De huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken. 

Het peiljaar dat is gebruikt voor de hoogte van het inkomen is 2021. 

Waarom verhogen jullie de huur?

Algemeen

Ieder jaar wordt op 1 juli de huur van uw woning aangepast. De overheid geeft hiervoor de richtlijnen. Deze huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken.
Dit jaar heeft Vechtdal Wonen ervoor gekozen om niet de maximale aanpassing van 3,1% te hanteren, maar 2,6%. Deze huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken.

Ik heb nog geen brief over de huuraanpassing ontvangen, wanneer krijg ik deze?

Algemeen

Het kan zijn dat buren al wel een brief hebben ontvangen met betrekking tot een huurverhoging, maar niet iedereen ontvangt voor 1 mei een brief. Na 1 mei worden brieven verstuurd naar de huurders die een huurverlaging krijgen. Waarschijnlijk komt u dan in aanmerking voor huurverlaging.