Samenwonen

Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, maar wel samen in de woning woont, kunt u onder voorwaarden het medehuurderschap aanvragen. We maken geen nieuw huurcontract op, maar we zetten het bestaande huurcontract op twee namen. U ontvangt hiervan wel een bevestiging van ons.

Medehuurderschap aanvragen

  1. Vul het formulier medehuurderschap in.
  2. Voeg hierbij de volgende documenten toe:
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen met adreshistorie van de medehuurder. Een uittreksel BRP kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont;
  • Schriftelijk bewijs van het voeren van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (bijvoorbeeld) een kopie van gezamenlijke bankrekening, belastingaangifte of verzekeringspolis).

Voorwaarden

  • De aanvrager moet minimaal twee jaar (aantoonbaar) op het adres wonen;
  • Er is sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit betekent dat je tenminste samen in de kosten van huisvesting en levensonderhoud voorziet.

Veel gevraagd over Samenwonen

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Nee, dat hoeft niet. Het is wel wenselijk dat u dit aan ons laat weten. Stuur een e-mail naar info@vechtdalwonen.nl waarin u ons laat weten wie bij u komt wonen. LET OP! Het kan wel gevolgen hebben voor de jaarlijkse huuraanpassing en de huurtoeslag. Uw partner is niet automatisch medehuurder. Dit kan worden aangevraagd na minimaal twee jaar op het adres te hebben gewoond. Dit kan via het aanvraagformulier medehuurderschap samen met de benodigde gegevens die op het formulier staan. 

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op de huurovereenkomst komt. Kan dat?

Algemeen

De eerste twee jaar zien wij uw partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit kan via het aanvraagformulier medehuurderschap samen met de benodigde gegevens die op het formulier vermeld staan.

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Ja, dit kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse huuraanpassing en de huurtoeslag.

Ik woon samen. Kan mijn partner medehuurder worden?

Algemeen

Het is afhankelijk van de periode dat u samenwoont met uw partner. De eerste twee jaar zien wij uw partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit kunt u aanvragen door het aanvraagformulier medehuurderschap in te vullen en de gegevens inleveren die hierop staan aangegeven. 

We gaan trouwen, kunnen we medehuurderschap aanvragen?

Algemeen

Ja, uw partner wordt automatisch medehuurder als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Wij ontvangen graag bericht van u, zodat wij de gegevens van uw partner kunnen opnemen in onze administratie. We maken geen nieuwe huurovereenkomst, maar wijzigen de gegevens in ons systeem. U kunt hiervoor het aanvraagformulier medehuurderschap invullen en een kopie van uw trouwboekje of bewijs van uw geregistreerd partnerschap toevoegen. 

Ik woon samen met mijn kind. Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Nee, inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden. 
Soms is het mogelijk om de huurovereenkomst over te nemen. Het inwonende kind moet wel zijn hele leven thuis hebben gewoond en ouder zijn dan 36 jaar. Daarnaast moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Neem altijd contact met ons op om uw situatie te bespreken. Hiervoor kunt u telefonisch 0529 - 45 25 88 of per mail info@vechtdalwonen.nl contact met ons opnemen.