Urgentie

Soms kunnen wij woningzoekenden met voorrang een ander huis aanbieden. Maar dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering en in onverwachte noodsituaties. Want als één woningzoekende voorrang krijgt, moet een ander langer wachten.

Doorloop het schema om te kijken of u in aanmerking komt voor urgentie.

Heeft u het schema doorlopen en denkt u voor urgentie in aanmerking te komen? Vul dan het formulier urgentie aanvragen in of stuur een brief naar Eskampweg 1, 7731 TA Ommen. Stuur daarbij de benodigde documenten mee zoals vermeld in dit schema.

Ik heb urgentie aangevraagd, hoe nu verder?

Nadat wij uw verzoek om urgentie hebben ontvangen bekijken wij of de aanvraag compleet is en of deze voldoet aan de voorwaarden. Missen wij documenten, of is de situatie ons niet helemaal duidelijk, dan nemen wij contact met u op of nodigen wij u uit voor een gesprek.

Uw volledige dossier wordt doorgestuurd naar de Urgentiecommissie. Binnen tien werkdagen wordt het advies van de Urgentiecommissie voorgelegd aan de directeur-bestuurder. Deze beslist binnen vijf werkdagen. U ontvangt vervolgens een brief of e-mail met de toekenning of afwijzing van de urgentieaanvraag.

Urgentieverzoek afgewezen?

Als u het niet met een besluit eens bent, kunt u een klacht indienen bij de Klachtenadviescommissie.

Wat is urgentie niet?

Natuurlijk bestaan er ook allerlei andere lastige woonsituaties, die toch niet urgent zijn. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

 • U gaat scheiden maar er zijn geen minderjarige kinderen aan u toegewezen;
 • U heeft problemen met de buren, buurt of woonomgeving;
 • Uw huidige woning is verkocht en u hebt nog geen vervangende woonruimte gevonden;
 • U wilt gaan trouwen of samenwonen en u heeft nog geen woning;
 • U bent in verwachting en heeft nog geen passende woonruimte;
 • U woont in een huis van een andere verhuurder die sloop– of renovatieplannen voor uw woning heeft.
  En de woning wordt verkocht of de huur wordt opgezegd;
 • U deed vrijwillig afstand van uw huidige/laatste woning;
 • U woont te klein, te groot of te duur;
 • U woont te ver van uw werk;
 • U woont, op een camping, in een verblijf waar u niet permanent mag wonen.

Veel gevraagd over Urgentie

Wat is urgentie?

Algemeen

Als u in een persoonlijke noodsituatie zit is het soms mogelijk om urgentie te krijgen. Met urgentie maakt u meer kans op een bepaalde woning dan andere woningzoekenden. Bij het selecteren van een geschikte woning wordt er geen rekening gehouden met woonwensen ten aanzien van woonplaats en/of woonwijk.

Wat is sociale urgentie?

Algemeen

Een woningzoekende die dakloos is met minderjarige kinderen of die verblijft in een officiële noodopvang kan mogelijk sociale urgentie krijgen.

Wat is medische urgentie?

Algemeen

Wanneer u door medische redenen niet meer in uw woning kunt wonen en uw woning niet aan te passen is, dan kunt u misschien medische urgentie aanvragen.

Hoe krijg ik sociale of medische urgentie?

Algemeen

Bekijk in het schema urgentie aanvragen of u eventueel in aanmerking komt. Is dit het geval? Vul dan dit formulier in.

Wat betaal ik voor het aanvragen van urgentie?

Algemeen

Het aanvragen van urgentie is gratis.

Ik heb urgentie en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Er zijn bijvoorbeeld meerdere reacties van kandidaten met urgentie of u voldoet niet aan de voorwaarden.

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

Dit verschilt per situatie en hoeveel woningen er vrijkomen die opnieuw verhuurd worden.

Ik ben zwanger. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Nee, zwangerschap is geen reden om urgentie te krijgen.

Ik ga scheiden. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Als u gaat scheiden kunt u alleen urgentie aanvragen als er minderjarige kinderen aan u worden toegewezen en er sprake is van dreigende dakloosheid. Ook moet u minimaal twee jaar inwoner zijn van de gemeente Ommen, Hardenberg of Dalfsen.

Ik ben dakloos. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Bekijk in het schema urgentie aanvragen of u eventueel in aanmerking komt. Leg uw situatie dan uit door een brief naar Eskampweg 1, 7731 TA Ommen of e-mail naar info@vechtdalwonen.nl te sturen. Stuur daarbij de benodigde documenten mee zoals vermeld in het schema.

Ik kan mijn woning niet meer betalen. Kan ik urgentie krijgen voor een goedkopere huurwoning?

Algemeen

Het is niet mogelijk om urgentie te krijgen wanneer u uw woning niet meer kunt betalen. Wel kunt u reageren op goedkopere woningen in ons bezit. Dit zijn meestal kleine woningen of appartementen. In kleine kernen komt u sneller in aanmerking voor een woning.

Ik heb overlast van mijn buren. Krijg ik urgentie voor een andere woning?

Algemeen

Wanneer u overlast heeft van uw buren kunt u geen urgentie krijgen. We weten dat niet elke overlastsituatie op te lossen is, maar urgentie is er voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Wanneer u wilt verhuizen kunt u reageren op ons woningaanbod, dit kunt u vinden op www.thuistreffervechtdal.nl